Revista Română de Arbitraj este unica publicaţie destinată arbitrajului naţional şi internaţional din România cu o tradiţie de 10 ani şi o apariţie trimestrială.

Revista Română de Arbitraj conţine materiale în limba română şi engl eză care acoperă domeniile: arbitraj naţional, arbitraj internaţional (comercial şi de investiţii), jurisdicţia auxiliară arbitrajului, jurisprudenţa instanţelor române şi străine în procedurile acţiunilor în anulare şi a recunoaşterii şi executării hotărârilor arbitrale. Totodată, se abordează chestiuni de drept internaţional privat, drept internaţional public dar şi de drept substanţial sau procedural pentru domeniile care au găsit o interpretare ju risprudenţială demnă de semnalat în faţa tribunalelor arbitrale în raport de instanţele naţionale. Se vor prezenta noutăţile din zona arbitrajul ui internaţional, cronici de carte şi ale revistelor internaţionale de arbitraj precum şi realizările echipelor româneşti la concursurile internaţionale de procese simulate.

Rubricile Revistei Română de Arbitraj se adresează tuturor participanţilor: avocaţi, consilieri juridici, arbitri, cadre didactice, experţi, consultanţi fiscali, tineri cercetători din România şi din întreaga lume.