Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, denumită în continuare Curtea de Arbitraj, se percepe o taxă de înregistrare în valoare de 150 euro sau echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii, precum şi o taxă arbitrală formată din taxă administrativă şi onorariile arbitrilor.
 
Moneda :
RON  EURO
Valoarea obiectului cererii :

Numar arbitri :
3