-Model –

în cuprinsul contractului între părţi se inserează următoarea clauză:

CLAUZA COMPROMISORIE STANDARD

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv prin arbitraj organizat de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Hotărârea arbitrală va fi definitivă, obligatorie şi executorie. ”

Adăugiri recomandate:

Tribunalul arbitral va fi format din [… se va insera opțiunea părților pentru trei arbitri/un arbitru unic precum și modalitatea lor de desemnare] „

Locul arbitrajului va fi [ se va insera țara/ localitatea…].

Limba arbitrajului va fi [… se va insera limba aleasă de părți].

Cauza va fi guvernată de  normele de drept substanțial  din [… se va insera ].

Sau

Tribunalul arbitral va judeca litigiul în echitate (ex æquo et bono) sau ca amiable compositeur.