Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României a elaborat un Proiect de noi Reguli de procedură arbitrală cu intenţia de a îmbunătăţi funcţionarea arbitrajului comercial din România şi care să fie în acord cu aşteptările mediului de afaceri, ale celui juridic şi cu cele mai bune practici europene şi internaţionale în materie.

În procesul de redactare a Proiectului de noi Reguli s-a urmărit eficientizarea procedurii, accelerarea acesteia şi sporirea calităţii procesului arbitral. Principalele noutăţi aduse de Proiect se referă la următoarele aspecte:
a) sublinierea principiului autonomiei procedurale a părţilor şi a arbitrilor. Va fi posibilă adoptarea oricărei proceduri se consideră potrivită în raport de specificul cauzei, chiar dacă aceasta este diferită faţă de procedura urmată de instanţele judecătoreşti sau cea stabilită de regulile de procedură arbitrală, câtă vreme nu se încalcă dreptul la apărare, ordinea de drept şi normele imperative ale legii;
b) introducerea unei delimitări clare între faza scrisă şi cea orală a procesului arbitral, cu accentuarea importanţei fazei scrise;
c) îmbunătăţirea gestiunii cauzei de către tribunalul arbitral, prin fixarea cerinţei de stabilire a unui calendar procedural complet cu privire la acţiunile de îndeplinit în cauză;
d) stabilirea unei reglementări pentru arbitrajul multi-parte (una dintre problemele cele mai dezbătute pe plan internaţional şi dificil de rezolvat din perspectiva respectării tuturor intereselor implicate);
e) facilitarea administrării probelor, cu precădere în domeniul probei cu martori şi a celei cu expertiza, care în practica actuală sunt de natură a pricinui mari întârzieri în dosar;
f) reglementarea unei proceduri simplificate, care va fi aplicabilă în cauzele de valoare redusă (de până la 50.000 lei) şi atunci când părţile convin în acest sens;
g) introducerea instituţiei arbitrului de urgenţă, care va putea adopta măsuri asigurătorii şi provizorii chiar înainte de constituirea tribunalului arbitral;
h) responsabilizarea suplimentară a membrilor tribunalului arbitral prin renunţarea la instituţia arbitrului supleant şi întărirea rolului de administrare a procedurii deţinut de supraarbitru;
i) încurajarea arbitrilor să recurgă la tehnici de eficientizare a procedurii arbitrale, enumerate cu titlu exemplificativ într-o anexă la reguli, în scopul reducerii duratei procedurii şi a costurilor asociate acesteia;
j) estomparea diferenţei de tratament dintre arbitrajul internaţional şi cel naţional, care, în condiţiile integrării României în Uniunea Europeană şi a existenţei spaţiului economic unic al acesteia, a devenit în bună măsură superfluă.

La redactarea proiectului s-au avut în vedere, pe lângă dispoziţiile legale aplicabile ale noilor Coduri: Civil şi de Procedură Civilă, atât reglementările principalelor instituţii de arbitraj din Uniunea Europeană, cât şi cele ale CNUDCI, precum şi cele mai prestigioase opinii doctrinare din România şi din mediul arbitrajului internaţional.

Prima versiune a proiectului de Reguli a fost supusă în perioada noiembrie – decembrie 2016 unei dezbateri preliminare cu membrii Colegiului Ştiinţific al Curţii de Arbitraj şi cu arbitrii înscrişi pe lista Curţii. Observaţiile primite cu această ocazie au fost extrem de valoroase şi au fost avute în vedere la redactarea unei noi versiuni de lucru a proiectului.

Această din urmă versiune vă este supusă dezbaterii publice în vederea stabilirii formei finale a Regulilor, care se doreşte să fie adoptate în toamna anului 2017 şi să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018.

Pe cale de consecinţă, vă adresăm rugămintea ca până la data de 15 iulie 2017 să ne transmiteţi sugestiile şi observaţiile dumneavoastră cu privire la acest Proiect la adresa: arbitration@ccir.ro

 

PROIECT de Reguli de procedură arbitrală
ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României